Landschapsbeheer:
Sinds enkele jaren voeren we niet alleen werk uit in tuinen maar ook in diverse natuurgebieden in West-Brabant. Wij werken onder andere voor natuur organisatie Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Maar natuurlijk ook bij particulieren die bospercelen of kleine landschapselementen bezitten.

Landschapsbeheer bestaat onder andere uit;

  • Het knotten van wilgen en elzen
  • Beheer kleine landschapselementen
  • Rasterwerken
  • Onderhoud houtwallen
  • Beheer dunnings vakken in productie bossen
  • Wandel paden maaien
  • Onderhoud en herstel van bruggen / slagbomen / voetgangerssluizen
  • Vee controles in natuurgebieden
  • Bestrijding van Amerikaanse vogelkers

   

  landschapsbeheer

  landschapsbeheer

   

   

   

  landschapsbeheer landschapsbeheer

   

   

   

  landschapsbeheer landschapsbeheer